Vilka är utmaningarna för en arbetande kvinna i Indien?

Det indiska samhället är ett patriarkalt samhälle på grund av trons inflytande. Den dominerande religionen i Indien är hinduismen och den betraktar flickan som underlägsen mannen. Denna diskriminering har sitt ursprung i...

Har du upptäckt kraften hos arbetande tjejer?

Arbetande tjejer i hela världen vet alltid hur de ska göra intryck. Arbetande tjejer är kvinnor som gör allt för att försörja sig själva och sina familjer. I dagens värld är den del av arbetet som är...

Hur definierar du mod?

Få kvinnor ser det som en modig prestation att möta en vanlig arbetsdag. Varför? Traditionellt sett är det bara att möta rädsla under farliga omständigheter som anses vara modigt. Att springa in i en brinnande byggnad för att rädda ett husdjur, att knuffa en fotgängare...

Har kvinnor unika behov av pensionsplanering?

Det kan vara en utmaning att förverkliga pensionsdrömmar - särskilt för flickor, som ofta måste övervinna särskilda, könsspecifika hinder för att uppnå ekonomisk trygghet. Dessa utmaningar omfattar lägre genomsnittlig inkomst, vårdnad om barn och underhåll, äldreomsorg...

Varför ska kvinnor vara vakna?

Det är dags att vi tror mer på att våra döttrar ska få ett mycket bättre liv än vi själva. Ok, i västvärlden är kvinnors situation inte så dålig: de kan rösta. De kan...
Googles sökmotor