Kan ik migraine behandelen met vitamines, mineralen en kruiden?

Magnesiumrijk voedsel

De moderne samenleving vertrouwt op pillen om elke pijn en kwaal te behandelen die zij ervaren. Sommigen geloven dat dit komt door het wijdverbreide gebruik van illegale drugs dat begon in de jaren 1960. Het maakt niet uit of dat waar is, de farmaceutische bedrijven maken enorme winsten met de verkoop van geneesmiddelen op recept. Veel van deze medicijnen worden gebruikt om migraine te behandelen. Natuurlijke verlichting van migraine met vitaminen, mineralen, kruiden en andere natuurlijke middelen is mogelijk.

Migraine Behandeling

Deze migrainepatiënten willen geen chemicaliën in hun lichaam, tenzij het absoluut noodzakelijk is. Ze willen natuurlijke verlichting van migraine, net zoals ze geen chemicaliën in de grond of lucht om hen heen willen. Overweeg de volgende opties als je op zoek bent naar natuurlijke verlichting van migraine met vitaminen, mineralen of kruiden.

  • Vitamine B2: Ook bekend onder de namen riboflavine en vitamine B2, wordt aangenomen dat vitamine B2 migraine drastisch kan verlichten. Een onderzoek van 3 maanden bij 55 migrainepatiënten toonde aan dat riboflavine een verschil kan maken in het aantal migraines dat je krijgt en hoe lang ze duren. De placebogecontroleerde, dubbelblinde studie toonde aan dat migraine opmerkelijk werd verlicht bij een dagelijkse inname van 400 mg. B2 gedurende een periode van twee maanden. Deelnemers aan de studie zagen hun migraine met ongeveer 50% afnemen. Het aantal migraines dat zij ervoeren daalde met 50%. Hoewel een grotere studie nog nodig is, zijn deze resultaten bemoedigend voor degenen die natuurlijke verlichting van migraine zoeken met vitaminen, mineralen en kruiden.
  • 5-HTP (5-Hydroxytryptofaan): 5-HTP (een natuurlijk supplement) komt niet in noemenswaardige hoeveelheden voor in de voeding. Dit supplement wordt gemaakt van de zaden van een Afrikaanse plant. De wetenschappelijke naam is Griffonia simplicifolia. Supplement 5-HTP verhoogt het serotoninegehalte ten minste gedeeltelijk. Het lichaam gebruikt 5-HTP voor de productie van serotonine, dus het is mogelijk dat 5-HTP gebruikt kan worden om serotonine niveaus te verhogen. Een 6 maanden durend onderzoek bij 124 mensen toonde aan dat 600 mg 5-HTP even effectief was als methysergide als medicijn tegen migraine. De meest opvallende voordelen waren een afname van de migraine-intensiteit en een afname van de migraine-duur. Deze wetenschappelijke studie levert het bewijs dat 5-HTP effectief is, aangezien in eerdere studies was aangetoond dat methysergide effectiever was dan een placebo bij migraine hoofdpijn. Dit supplement kan een goede keuze zijn voor degenen die een natuurlijke verlichting van migraine willen met vitaminen, mineralen en kruiden.
  • Magnesium is een veelbelovend mineraal voor verlichting van migraine. Magnesium zit in veel voedingsmiddelen, waaronder vis, noten en zaden, volle granen, groenten en sojabonen. Er zijn tal van onderzoeken gedaan naar de effectiviteit van magnesium bij het verlichten van migraine. Uit één onderzoek bleek dat migrainepatiënten die dagelijks 600 mg magnesium innamen, een afname van hoofdpijn ervoeren met bijna 50%. De placebogroep zag een afname van slechts 16 procent. Vergelijkbare studies hebben aangetoond dat magnesium migraine hoofdpijn en de ernst van de aanvallen kan verminderen. Hoewel meer onderzoek nodig is, wordt aangenomen dat magnesium bloedvatkrampen kan helpen voorkomen. Dit mineraal kan een goede optie zijn om migraine te verlichten.
  • Groot hoefblad: Dit kruid wordt gebruikt om migraine bij kinderen te behandelen. Groot hoefblad is een natuurlijke remedie tegen migraine, zoals gerapporteerd in het 2005 nummer van "Headache". De grootste studie, waaraan 245 mensen deelnamen, was er een van meerdere. De migrainepatiënten kregen ofwel een placebo ofwel tweemaal daags een dosis van 50-75 mg butterbur. Na 4 maanden toonden de resultaten aan dat de grotere dosis meer verlichting gaf dan de placebo. Deze natuurlijke remedie is veilig en effectief om migraine te verlichten.
  • Moederkruid: Tanacetum parthenium (Feverfew) is een kruid dat al eeuwenlang wordt gebruikt voor een natuurlijke verlichting van migraine. Toverfew is een pijnstiller en een ontstekingsremmer. Het vermindert de symptomen van migraine door de afgifte van bloedvatverwijdende chemicaliën door bloedplaatjes te blokkeren. Het remt ook de productie van ontstekingsstoffen. In wetenschappelijke kringen zijn vele studies verricht naar het vermogen van moederkruid om migraine te verlichten. Eén studie, waaraan 170 mensen deelnamen, toonde aan dat migraine kon worden verlicht met een placebo of met een extract van moederkruid. De migraine bij degenen die moederkruid innamen, was aanzienlijk minder dan bij degenen die een placebo innamen. Met moederkruid nam de migraine met 1,9 af, terwijl met een placebo de migraine met 1,3 afnam.