Is het misbruik of bevrijding?

Depends upon today has been inundated with the unpremeditated demands the liberation of the complete women from the so-called domination by their male counterparts. Women felt that it’s about time they have a control of leadership in every spheres of life. But many critics see these struggles for women liberation as a trivial issue virtually, and these views partly are because of some unethical behaviours of some women, taking into consideration the religious, cultural and social points of view of a ’s position in the society.

Menselijk gedrag?

Though, the generality have already been created by these behaviours of men, to check out women as just a symbol of . Women have allowed themselves to be utilized as objects of entertainment. It is extremely very unfortunate that most our educated ladies in an attempt to create quick money and gain recognition, engage themselves within an all-time evil events that produce mockery of . A few of these events are accorded national recognitions, so much in order that women are no ashamed of parading themselves naked longer, and gyrating in the current presence of ogling eyes, most whom, are men. The society today experiences a whole lot programmes which are solely organized to encourage immoral activities and behaviours exclusively for the joy and of it.

However, to make the evil influences of such activities, some men have cashed in on the global economic recession to pump their ill-gotten into such ugly projects in order to promote more evil in the society. That is sad since it is pathetic. You can find so many practices which are alien to your decent tradition and culture, which are increasingly being celebrated all around the accepted place, without taking into consideration the bad implication they shall have on our generation.

Hou je in

This continues on to inform us that why most advocates of women liberation want our women folks to become “modernized”, because they make us believe, especially the teenagers who are the near future leaders of women liberation struggle, is not spelt out clearly. For several we care, the “modernized” woman could possibly be regarded as a woman that exists but never lives, a without the , who’s chained to the dictates of the society – a female which will never be real because she will not know how a genuine person is manufactured.

A “modernized” woman, during has been robbed of her natural rights. At this time of physical and mental development, the “modernized” woman in addition has been mentally and corruptly misled into believing that, only the appealing sexually; the favorite and beautiful ones will be the successful ladies in life. Modernity has it a woman will need to have these qualities to be able to succeed. Because of this misconception, she eventually ends up transforming her innocent birthright and beauty of a mother into irrevocably destroyed life.

Vernietigd leven, dag provocerende en uitbuitende kledij als gevolg van het overmatig gebruik van de dag van vandaag, in combinatie met de onnodige cosmetische verschijningen, die hun morele waarden vervangen door lege en immorele degenen zeker. Vanaf dit ogenblik is het echt relevant om de verwarring naar voren te brengen die ons vrouwvolk altijd in de war houdt, de jonge dames in het bijzonder. Deze verwarring is gebaseerd op het plezier dat zij beleven aan alcoholgebruik, roken, overspel, valse trots, onbescheidenheid en het verlangen naar slecht verkregen rijkdom. Hoe kan een vrouw die in één ogenblik drinkt, halfnaakt over straat zwerft en met verschillende mannen uitgaat, de gelijkheid opeisen met precies dezelfde man of de leiding nemen over hem, die enkele ogenblikken samen was met alles wat zij samen deelden of deden vroeger?

Laten we eens kijken...

Deze zogenaamde vrouwenbevrijders zouden hun hoofd in schaamte moeten begraven, omdat zij vergeten dat mensen Afrikanen zijn, en dat in de Afrikaanse traditie, een vrouw haar eigen deel van vrijheid en rechten krijgt en beschouwd wordt als een symbool van zuiverheid; een moeder van de samenleving, en de hoop voor de toekomstige generatie. De voorstanders van vrouwenemancipatie zijn echter, in tegenstelling tot wat een perfecte Afrikaanse vrouw zou moeten zijn, bezig het gedragspatroon van de Afrikaanse vrouw langzaam uit te hollen en te veranderen, en veranderen haar in rebellen die in strijd zijn met de gekoesterde normen en waarden van de Afrikaanse samenleving vanwege hun egoïstische doeleinden. Vandaag verandert de rol van de vrouw in een ideale en fatsoenlijke samenleving snel in negatieve zin.

Om hun eisen inzake een duidelijke gelijkheid met de man kracht bij te zetten, nemen vrouwen deel aan zovele taken die van nature mannelijk zijn. Geconfronteerd met de vrees de greep op de leiderspositie te verliezen, proberen de vrouwen vandaag hun handen in zovele dingen van de mannen, ongeacht hoe vernederend, om hun aanspraak op het relatieve hoofd te bewijzen. Vandaag de dag is uitzonderlijk de ergste vorm van verwarring onze samenleving, voldoende reden voor tijd anarchie zal optreden. De ervaring heeft ons geleerd dat het hebben van twee kapiteins in een boot, die tegelijkertijd bezig zijn met het individueel uitvoeren van taken, werkelijk een duidelijk teken is van een op handen zijnde ramp.

Tegenwoordig

Onze generatie zit echt op een vat buskruit! In de schepping heeft God niet gezwegen over de positie van een vrouw ten opzichte van haar mannelijke tegenhanger. Vrouwen zijn mensen met een uitstekend vermogen om de zinloosheid van materialistische waarden in te zien, die in staat zijn geestelijke en morele principes waar te nemen en elk van deze principes en waarden in hun leven te integreren. De Bijbel vertelt ons dat in de nieuwe man, door ongehoorzaamheid, het de vrouw was geweest die eenvoudig bedrogen was, niet de persoon, waardoor zij zichzelf afschildert als iemand die een leider boven zich nodig heeft om haar te helpen een sterkere vastberadenheid te behouden in haar standpunt over de dingen.

God’s affirmation to the was shown is His command to the : “Thy desire will be thy husband’s and he shall rule over thee”. It is vital our so-called women liberators get back to the drawing board and put their acts together, by to begin with getting a better method of restoring the van , than requesting unearned positions rather. This is essential because if it’s found by them impossible to revive that dignity, men shall continue steadily to at them as people who have an extremely low sensibility.

Conclusie

Maar als de beweringen van de groepen mensen waar zijn, zouden de heldendaden en activiteiten van vrouwen nog nooit zijn opgetekend en verkocht. Vandaag horen we nog steeds over de uitstekende bijdragen en prestaties van zovele vrouwen van grote dapperheid, die hun geweten niet kunnen verkopen aan het vergaren van materiële rijkdom. Zij zijn op zijn best, vrouwelijke bevrijders met een verbetering. In plaats van te materialistisch te zijn, en een ongezonde imitatie van de vrouw, gingen zij op zoek naar het beste, want niemand wil niet het origineel en het allerbeste!

 

Vorig artikelWat moet je weten over zelfontdekking?
Volgend artikelWat is de regel van het vrouwelijke?