Allergieën en Astma?

Men schat dat meer dan de helft van de Amerikanen tussen 6 en 59 jaar positief testen op één of meer verontreinigende stoffen. Men denkt dat ongeveer een kwart van die mensen allergisch is voor...

Wat zijn de voordelen van lachtherapie?

Telkens als ik met mensen spreek over de genezende aard van humor, motiveer ik hen om lachologen te worden en zich zo te verbinden tot een proces dat ik 'mining the moment' noem. Wanneer je mijnt...

Wat zijn de perimenopauze symptomen?

Je was zo'n vredelievend individu - zwijgzaam als een collega je in de kofferbak steekt voor een promotie die je zou moeten krijgen -

Heeft u advies nodig over de menopauze?

Vrouwen ervaren verschillende symptomen tijdens en na de menopauze, artsen schrijven verschillende therapieën voor, en samenlevingen hebben verschillende opvattingen over vrouwen in de menopauze. Het enige waar gezondheidsexperts het over eens zijn is dat vrouwen...

Wat is de relatie tussen menopauze en migraine?

Vrouwen die in de menopauze komen, krijgen te maken met een aantal symptomen, variërend van de minder ernstige tot de meer ernstige symptomen. Op de lijst van...

Zijn er Menopauze Angst Remedies?

Menopauze-angst is uiterst reëel en wordt gekenmerkt door diverse symptomen. Daaronder zijn duizeligheid, maagklachten, opvliegers, slapeloosheid, geïrriteerdheid, overmatig zweten, algemene rusteloosheid en de lijst gaat maar door. Sommige problemen zoals slapeloosheid...
Google zoekmachine