Τι γίνεται με τις γυναίκες που οδηγούν μοτοσικλέτες;

Μόλις επέστρεψα από ένα τριήμερο ταξίδι με μοτοσικλέτα, κατά τη διάρκεια του οποίου παρατήρησα έναν εκπληκτικό αριθμό γυναικών ποδηλατών. Τις είδα που τις έσπασα, μερικές με συζύγους και φίλους, και πολλές άλλες σε μικτές...

What About My Weight?

Today I was looking in the mirror and looking back at me was a disgruntled me. I was looking at my picture and what I did not like. All I saw was what I...

Will People Ignore Me?

Not long ago, an acquaintance of mine had dyed her hair blond, at first I did not recognize her, I said hello, in departure and smiled, as the person I was looking at looked...

Do Smart Women Have Boundaries?

Our family is vacationing in Park City, Utah this month. I like sitting on the deck that overlooks a large pond that's frequented by ducks and geese. It's a calm, quiet place to sit...

Why I Don’t Fit In?

I've never really fitted in. I quite enjoy my own business, am delighted to take in stray animals, regard it as important to pay my way, look after myself, and sometimes enjoy being somewhat...

How To Be A Supportable Woman?

In my journey as a Coach and a Direct Sales supporter, I often hear that lots of girls are frustrated with the lack of support they get from their significant other. One of my...

What Makes A Woman Feel Special?

Every woman really wants to feel very special, loved, and wanted. So what can you do to create your woman feel very special? You must understand your partner to learn what's right on her...

What Can We Learn From Northern Women?

If there is 1 thing in this life I know to be true, and that science continues to discover new support for every year, it is that we may change our responses to "stressful"...
Μηχανή αναζήτησης Google

Why Are There Mood Swings In Menopause?

How Does Chinese Medicine Treat Infertility?

Why To Be Aware?

What Is Oil Pulling?

How To Rock Your Fashion At Fifty?

How To Dress-Up? The Fashion Way

Is The Cure Worse Than The Disease?

How To Stop Menopausal Weight Gain?

Are There Organic Fertility Programs?

What Is Herpes Simplex Virus?